Oneffenheden van de huid verwijderen met de spot-away behandeling…

Met een speciaal apparaat kunnen steelwratjes, bloedblaasjes en kleine pigmentvlekjes in de huid op een veilige manier worden verwijderd. Het apparaat werkt op basis van hoog-frequente wisselstroom wat wordt omgezet in warmte. De huidaandoening wordt met een speciaal staafje aangetipt en de warmte zorgt ervoor dat de oneffenheid binnen enkele minuten verdwijnt.

Geschikt voor het verwijderen van ondermeer ouderdomswratjes, fibromen (steelwratjes) en bloedblaasjes.